Danh mục 
Tin tức THCS 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ CẤP THỊ XÃ “Tổ chức dạy học các bộ môn theo tinh thần đổi mới”.

 HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ CẤP THỊ XÃ
“Tổ chức dạy học các bộ môn theo tinh thần đổi mới”.
 
     Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên cấp THCS năm học 2020- 2021, ngày 08/01/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã tổ chức chuyên đề “Tổ chức dạy học các bộ môn theo tinh thần đổi mới”.
     Tham gia chuyên đề có lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các chuyên viên phụ trách cấp học và ban giám hiệu giáo viên của tất cả 20 trường Trung học cơ sở, TH&THCS trên toàn thị xã.
     Các báo cáo tham luận Hội thảo chuyên đề đã tập trung vào những việc Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai chỉ đạo thực hiện dạy học các bộ môn theo tinh thần đổi mới tiếp cận chương trình GDPT 2018, những biện pháp quản lý nâng cao chất lượng của nhà trường; tập trung vào những nội dung chuyên môn giáo viên đã thực hiện theo chỉ đạo của ngành, những phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực giáo viên đã sử dụng, phù hợp với đặc trưng môn học, phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh, những biện pháp đề xuất khắc phục thiết thực phục vụ cho việc nâng cao chất lượng.
     Các giờ dạy thực nghiệm (môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh, Hóa học) tại chuyên đề, giáo viên đều có sự sáng tạo phù hợp và hiệu quả trong việc tổ chức giờ dạy, phương pháp chuyển giao nhiệm vụ học tập của giáo viên rõ ràng, học sinh tích cực, chủ động, hứng thú, hợp tác, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ học tập, biết tự đánh giá và sửa chữa sai sót trong thực hiện nhiệm vụ học tập. Các giờ dạy đều phát huy được năng lực, phẩm chất của học sinh.
Năm học 2020-2021, năm học bản lề của đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông do đó việc thực hiện chuyên đề “Tổ chức dạy học các bộ môn theo tinh thần đổi mới” là chuyên đề có ý nghĩa thiết thực trong việc bồi dưỡng chuyên môn giáo viên, phù hợp với nhiệm vụ năm học, được các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên các trường đồng tình và đánh giá cao.
Sau Hội thảo chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã phát biểu tổng kết đồng thời chỉ đạo các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiếp thu, nghiên cứu những nội dung được bồi dưỡng tại chuyên đề để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của mình trong năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo.
TH: Nguyễn Thị Hải Bình