Tin tức - Sự kiện 
Tin văn phòng 

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CỐT CÁN NGÀNH GIÁO DỤC

 CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CỐT CÁN NGÀNH GIÁO DỤC

-----

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020, ngày 08/8/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã mời Tiến sĩ Phạm Văn Tư - Trưởng bộ môn, Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm giảng viên của lớp tập huấn. Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, các đồng chí chuyên viên phụ trách ba cấp học; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở (bao gồm cả các trường mầm non ngoài công lập); giáo viên tổng phụ trách Đội của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã.

Qua lớp tập huấn, cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên cốt cán các trường đã được bồi dưỡng, tiếp cận với các kỹ năng quản trị trường học hiệu quả; kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, làm việc nhóm; kỹ năng xây dựng chương trình phòng ngừa các vấn đề trong trường học; kỹ năng tạo động lực cho giáo viên, nhân viên…nội dung bồi dưỡng được xây dựng thiết thực, hiệu quả, bám sát yêu cầu của công tác quản trị trường học trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã phát biểu tổng kết; yêu cầu các trường tiếp thu, nghiên cứu, vận dụng những nội dung được bồi dưỡng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

TH: Nguyễn Hải Bình