Tin tức - Sự kiện 
Tin văn phòng 

Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2019-2020

 Hội nghị 
Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2019-2020
 

     Ngày 15/01/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2019-2020.

    Trong học kỳ I năm học 2019-2020, công tác phát triển giáo dục, hệ thống trường lớp ổn định và phát triển, hoàn thành kế hoạch huy động học sinh ra lớp; công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ được giữ vững, sĩ số học sinh tăng (chủ yếu ở cấp Mầm non và Tiểu học); cấp tiểu học, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần) tăng 13,4% so với cùng kỳ (đạt 81,1%). Chất lượng giáo dục đại trà ổn định; chất lượng mũi nhọn tăng về số và chất lượng so với cùng kỳ. Các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học được tích cực chuẩn bị. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm cho học sinh được chú trọng, đa dạng về hình thức, thiết thực và mang ý nghĩa giáo dục cao. Đã tổ chức thành công Hội thi “Em làm hướng dân viên du lịch” và tham gia tổ chức thành công Lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng thị xã lần thứ X, năm 2020 được nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện đảm bảo theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Công tác truyền thông về giáo dục tiếp tục được coi trọng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong năm 2019.

    Triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2019-2020, đồng chí Hoàng Thu Hiền, Trưởng phòng GD&ĐT đã chỉ đạo toàn ngành tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; các văn bản của cấp ủy, chính quyền thị xã về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã. Tham mưu triển khai thực hiện tốt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập đến năm 2021. Tập trung rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, xây dựng kế hoạch dạy học đối với lớp 1 để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm học 2020-2021. Thực hiện tốt việc duy trì sĩ số ở các cấp học; tiếp tục huy động trẻ dưới 5 tuổi ra lớp. Tập trung đào tạo chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Tuyên truyền định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học. Tổ chức tốt việc xét tốt nghiệp hoàn thành chương trình Tiểu học, THCS; phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thường xuyên giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh; bảo đảm an toàn trường học. Tổ chức và tham gia cuộc thi Sáng tạo Robot năm 2020, cuộc thi Đi tìm trạng nguyên ở cấp THCS; cuộc thi Rung chuông vàng ở cấp Tiểu học. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai Chương trình, kế hoạch Kiểm tra năm học 2019-2020. Tổ chức tốt các Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020); Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

TH: Nguyễn Minh Hoan