Tin tức - Sự kiện 
Tin văn phòng 

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGTHIẾT BỊ PHÒNG HỌC THÔNG MINH

 TẬP HUẤN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGTHIẾT BỊ PHÒNG HỌC THÔNG MINH
 
   Thực hiện Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục năm học 2019-2020, tạo điều kiện cho giáo viên tích cực khai thác sử dụng thiết bị, phần mềm, phòng học thông minh trong đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
 
    Trong 2 ngày 27,28/02/2020 Phòng GD&ĐT đã kết hợp với Công ty cổ phần Văn Tràng, số 1 Ngụy Như Kon, phường Nhân Chính, quân Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để tập huấn hướng dẫn cho giáo viên vận hành và sử dụng thiết bị phòng học thông minh.
 
     Nội dung tập huấn bao gồm: Vận hành bục giảng điện tử; hướng dẫn sử dụng bảng tương tác; Hướng dẫn sử dụng máy chiếu vật thể; Kết nối thiết bị PHTM với máy tính bảng sử dụng phần mềm quản lý lớp học Mythware.
 
TH: Vũ Thị Mai Hương