Văn bản. 
  CV tăng cường quản lý các khoản thu, chi ngoài ngân sách , chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2020-2021
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 524  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 17
Địa chỉ URL: