Văn bản. 
  Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 653  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 22
Địa chỉ URL: