MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

 

     Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Quảng Yên có trụ sở tại số 61 đường Ngô Quyền phường Quảng Yên thị xã Quảng Yên. Là cơ quan chuyên môn của UBND thị xã Quảng Yên, Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng giúp cho UBND thị xã quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn; trực tiếp quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung tâm học tập cộng đồng.

    Biên chế cơ quan Phòng có 21 người gồm Trưởng Phòng, 02 Phó phòng và 18 Công chức - Viên chức bố trí trong 2 tổ công tác: tổ Chuyên môn và tổ Tổng hợp. Trừ bộ phận tài vụ còn lại Công chức - Viên chức của cơ quan đều có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học.

    Trong quá trình trên 40 năm thành lập và hoạt động, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như sự nghiệp giáo dục thị xã Quảng Yên ngày càng trưởng thành và phát triển. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 21 trường Mầm non, 20 trường Tiểu học, 20 trường THCS, 06 trường THPT, 01 Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên, 19 Trung tâm học tập cộng đồng, 01 trường cao đẳng. 100% số trường được kiên cố hóa và xây cao tầng. Đến nay, có trên 60% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 01 trường đạt chuẩn mức độ 2. Có 06 trường được nhà nước tặng Huân chương Lao động. Cơ quan phòng đang làm thủ tục đề nghị Nhà nước tặng huân chương lao động; nhiều trường được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng cờ thi đua, bằng khen; có 02 giáo viên phổ thông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Thị xã đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2013, tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS từ năm 2005. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang đẩy mạnh các hoạt động đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

   Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên cùng các trường rất mong tiếp tục được sự quan tâm, đóng góp của các cấp lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân, phụ huynh học sinh./.