Thông tin 
Liên hệ: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ** Điện thoại: 0333.875.233 ** Fax: (0333) 681 949 ** Email: pgdquangyen.quangninh@moet.edu.vn ** Địa chỉ : 61 Ngô Quyền - Phường Quảng Yên - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo,địa chỉ hòm thư các trường.