Tin cập nhật [2] 

Chương trình chung tay vì cộng đồng cùa công ty Giày da Sao vàng

Chương trình chung tay vì cộng đồng cùa công ty Giày da Sao vàng 

Bên cạnh các hoạt động Kinh doanh hiệu quả. Công ty Giày da Sao Vàng luôn dành nguồn lực và sự ưu tiên cho các hoạt động vi cộng đồng, tập trung vào những vấn đề mà xã hôl thực sự cần và quan tâm như giáo dục. bảo vệ môi trường, biến đói khí hâu... đáp ứng yêu cầu về tính bền vững.

Việc thực hiện trách nhiệm xã hội đã mang đến thay đổi tích cực và lâu dài cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của thị xã Quảng Yên, đẻ cộng đồng và doanh nghiệp sẽ cùng phát triển bền vững và vươn đến sự thịnh vượng.

Diễn ra từ 30/4 đến 5/5/2019 với chuỗi hoat động Chung tay vì cộng đồng “Cùng xây tương lai" đầy ý nghĩa và trách nhiệm: Công ty giày da Sao Vàng đã lan toả những giá trị bền vững cho cộng đồng, Lãnh đạo công ty, toàn bộ anh chị em tổng vụ người Đài Loan và anh chị em công nhản giày da sao vàng đã thay áo mới cho trường THCS Yên Hải, với só tiền 100.000.000 đ bằng hiện vật và công sức lao động.

Gần gũi, chia sẻ, bỏ qua khác biệt và thắt chặt tinh thần đoàn kết hữu nghị, cùng với thầy trò trường THCS Yên Hải lao động sơn sửa cống và tường rào, đỗ cỗng trường, các anh các chị góp phần củng có các mói quan hệ hợp tác, thúc đẫy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

TH: BGH trường THCS Yên Hải