Website TT HTCĐ 
Tin tức các trung tâm 

Qui định sử dụng hộp thư điện tử trong quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng từ năm học 2013-2014

Qui định sử dụng hộp thư điện tử trong quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng từ năm học 2013-2014

Triển khai tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng TTHCĐ năm học 2013-2014

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai nội dung tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) năm học 2013-2014 trên địa bàn thị xã như sau:

“Ngày sinh viên - ngày hội khuyến học” xã Minh Thành

Ngày 01/9/2009 xã Minh Thành tổ chức ngày “hội sinh viên” tuyên dương khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học...

Kế hoạch biệt phái viên chức giáo dục sang làm công tác tại các Trung tâm HTCĐ

Kế hoạch biệt phái viên chức giáo dục sang làm công tác tại các Trung tâm học tập cộng đồng

Tài liệu các trung tâm HTCĐ