Văn bản của PGD&ĐT 
  TT 08/ TT- BGD Quy định chế độ giảm giờ cho giáo viên làm công tác công đoàn kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục công lập
Số hiệu: TT 08/ TT- BGD
Ngày ban hành: 28/3/2016
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1786  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 297
Địa chỉ URL: