Thủ tục hành chính 

Hướng dẫn công tác tự đánh giá trường tiểu học và trường trung học từ năm 2013

Để giúp các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học... chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác tự đánh giá và kiểm định CLGD, Sở GD&ĐT Quảng Ninh hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác này như sau:

Quyết định về quy định số lượng, tiền lương đối với bảo vệ, lao công các trường học

Quyết định về quy định số lượng, tiền lương đối với bảo vệ, lao công các trường học trong toàn thị xã Quảng Yên áp dụng từ ngày 16/01/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên TDTT

1. Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng; 2. Chế độ trang phục được cấp 1lần/năm vào thời điểm đầu từng năm học...

Thông tư quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử

Thông tư quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX

Các thông tin khác: