Văn bản. 
  NQ206-10-7-2019-HDND tinh QN quy dinh chinh sach ho tro CBCCVCHD68 co nguyen vong nghi cong tac de giai quyet che do huu tri hoac thoi viec
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 3263  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 51
Địa chỉ URL: