Văn bản. 
  Quyết đinh số 88/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 6467  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 9
Địa chỉ URL: