Văn bản. 
  Thông báo tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc thị xã Quảng Yên.
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 5083  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 49
Địa chỉ URL: