Văn bản. 
  Về việc V/v tăng cường công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 11813  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 99
Địa chỉ URL: