Văn bản. 
  Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND thị xã Quảng Yên về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021)
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1371  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 52
Địa chỉ URL: