Văn bản. 
  THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi trình bày Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Úy ban nhân dân thị xã Quảng Yên
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1923  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 50
Địa chỉ URL: