Văn bản. 
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 06/2015 QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ GDMN CÔNG LẬP
Số hiệu: 06/2015/TT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành: 16-03-2015
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 3920  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 316
Địa chỉ URL: