Thủ tục hành chính 

Cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc trung học cơ sở

 1.Thẩm quyền: Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS từ năm học 2006-2007 đến nay thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bị mất bằng tốt nghiệp.

- Đã được cấp bằng tốt nghiệp nhưng bằng tốt nghiệp bị hỏng (do bảo quản không tốt).

- Đã được cấp bằng và có nhu cầu được cấp thêm bản sao.

3. Hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp bản sao có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường;

- Xác nhận đã được cấp bằng tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp của nhà trường nơi học sinh học lớp cuối cấp;

- Học bạ gốc;

- 02 ảnh 4x6 cm kiểu chân dung;

- Chứng minh nhân dân (để đối chiếu).

4. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5. Các khoản phí theo quy định: 10.000 đồng/bản