Thủ tục hành chính 

XIN CẤP GIẤY PHÉP MỞ LỚP DẠY THÊM, HỌC THÊM

 Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm

- Trình tự thực hiện:

a) Đối với cá nhân, tổ chức

+ Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường tự lập và hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu quy định) xin cấp phép dạy thêm, học thêm hoặc đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để được cung cấp hồ sơ hướng dẫn lập, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định (nếu có yêu cầu).

+ Nộp hồ sơ nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện (Trưởng phòng).

+ Nhận giấy phép tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của cá nhân và tổ chức ngoài nhà trường.

+ Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện

+ Thông qua hệ thống Bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin mở lớp dạy thêm, học thêm.

+ Danh sách giáo viên dạy thêm.

+ Bản sao có công chứng văn bằng chuyên môn sư phạm của giáo viên dạy thêm.

+ Danh sách học sinh học thêm.

+ Đơn xin học thêm của người học.

Đối với cá nhân tham gia dạy thêm:

+ Đơn xin dạy thêm, có ý kiến chấp thuận cả thủ trưởng đơn vị (nếu là giáo viên đương chức tại các trường phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục khác) hoặc có ý kiến xác nhận của địa phương nơi cư trú và sự chấp thuận của người đứng tên xin mở lớp (nếu là cá nhân ngoài nhà trường phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục khác).

+ Bản sao công chứng bằng chuyên môn sư phạm tương ứng.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo

d) Cơ quan phối hợp: Các trường Trung học cơ sở

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm.

+ Danh sách giáo viên thực hiện dạy thêm.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường phổ thông ở cấp học nào thì chỉ được mở lớp dạy thêm, học thêm ở cấp học đó.

- Đơn xin học phải được sự đồng ý của cha mẹ học sinh.

- Giáo viên phải đạt trình độ chuẩn.

- Cơ sở vật chất phải đảm bảo đúng quy định.

- Đảm bảo về vệ sinh trường học.

- Đối với tiểu học không quả 35em /lớp.

- Đối với THCS không quá 45em/lớp.

- Đối với nhóm học sinh học tại gia đình không quả 6 HS cùng một trình độ và không quá 4 HS nếu quá 2 trình độ.

- Đối với THCS không quá 2 buổi/tuần/môn

- Đối với tiểu học thời gian học theo sự thoả thuận giữa GĐHS và các tổ chức.

- Mỗi buổi học được tính 3 tiết mỗi tiết 45 phút.

- Nội dung dạy thêm: Củng cố, ôn luyện, bổ xung kiến thức đã học.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số : 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 1 năm 2007 của bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo V/v quy định dạy thêm, học thêm.

+ Quyết định số : 2699/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 V/v ban hành quy định dạy thêm, học thêm của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Văn bản đính kèm:

1. Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm;

2. Mẫu kèm theo thủ tục xin cấp phép