Thủ tục hành chính 

CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở

- Trình tự thực hiện:

a) Đối với cá nhân, tổ chức

+ Học sinh gặp hiệu trưởng nhà trường để được hướng dẫn thủ tục xin chuyển trường

+ Học sinh tự hoàn thiện các giấy tờ thủ tục có trong thành phần hồ sơ quy định

+ Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Nhận giấy giới thiệu chuyển trường tại phòng Giáo dục và Đào tạo

b) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của học sinh chuyển đi

+ Viết giấy giới thiệu chuyển đi

+ Trả giấy giới thiệu cho học sinh tại phòng Giáo dục đào tạo.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin chuyển trường

+ Học bạ gốc, bản sao giấy khai sinh

+ Giấy giới thiệu chuyển trường đến trường học sinh xin học do nhà trường cấp ( Đối với trường hợp chuyển trong tỉnh)

+ Giấy giới thiệu chuyển trường lên phòng Giáo dục và Đào tạo do nhà trường cấp ( Trường hợp chuyển tỉnh ngoài)

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do trưởng phòng Giáo dục và đào tạo nơi học sinh đang học cấp ( Trường hợp chuyển tỉnh ngoài)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo

d) Cơ quan phối hợp: Các trường học.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Giáo dụcV/v ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận HS tại các trường THCS và THPT.

------------------------------------------------------------------------------------------

Văn bản đính kèm: Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở