Thủ tục hành chính 

TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 - Trình tự thực hiện:

a) Đối với cá nhân, tổ chức

+ Học sinh tự hoàn thiện các giấy tờ thủ tục có trong thành phần hồ sơ quy định hoặc đến gặp hiệu trưởng nhà trường để được hướng dẫn thủ tục xin chuyển đến

+ Học sinh nhận giấy giới thiệu tại phòng Giáo dục đào tạo

b) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của học sinh chuyển đến

+ Cấp giấy giới thiệu cho học sinh đến trường học sinh xin học.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin học do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ký

+ Học bạ gốc và bản dịch sang tiếng việt, bản sao giấy khai sinh

+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do trưởng phòng Giáo dục và đào tạo nơi học sinh đến học cấp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo

d) Cơ quan phối hợp: Các trường học.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Điều kiện vối tượng

+ Học sinh ở nước ngoài diện được cấp học bổng theo các hiệp định, thỏa thuận giữa nước CHXHCNViệt Nam và các tổ chức quốc tế

+ Học sinh học ở nước ngoài theo diện du học tự túc

+ Học sinh theo cha mẹ hoặc người giám hộ làm việc ở nước ngoài, học sinh Việt Nam định cư ở nước ngoài

b) Điều kiện về văn bằng

Học sinh phải có học bạ các lớp học trước đó cùng với xác nhận của nhà trường

c) Điều kiện về tuổi và chương trình

+ Tuổi được gia hạn thêm 01 tuổi so với quy định

+ Chương trình học ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình ở Việt Nam

+ Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp ở nước ngoài phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp đó.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định Số : 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 V/v ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

------------------------------------------------------------------------------------------

Văn bản đính kèm: Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở.