Văn bản. 
  Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 21/8/2023 của Thị uỷ Quảng Yên về việc tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND thị xã
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 5723  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 43
Địa chỉ URL: