Tin giáo dục thường xuyên 

Khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 - Lễ khai giảng năm học mới 2013 – 2014 của các Trung tâm học tập cộng đồng.

 Thị xã Quảng Yên
Khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 - Lễ khai giảng năm học mới 2013 – 2014 của các Trung tâm học tập cộng đồng.

Trong 02 ngày từ 30/9/2013 đến 01/10/2013 trên địa bàn Thị xã Quảng Yên đã diễn ra các hoạt động nằm trong Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 và Lễ khai giảng năm học mới 2013 – 2014 của 19 Trung tâm học tập cộng đồng.

Ngày 30/9/2013, UBND thị xã Quảng Yên đã tổ chức Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 tại Trung tâm hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên thị xã, Đ/c Trần Tiến Dũng thay mặt cho UBND thị xã Quảng Yên đã có bài phát biểu quan trọng phát động Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 với nội dung các hoạt động cao điểm trong tuần này là:

- Quán triệt tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về giáo dục và đào tạo, về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đến các tầng lớp nhân dân; để mọi người dân nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, quyền lợi và trách nhiệm đối với việc học tập.

- Trên cơ sở đó mọi người, mỗi tổ chức tham gia tích cực vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội học tập, để mỗi người đều học tập, học suốt đời.

 Ngày 01/10/2013, Tại 19 xã, phường trên địa bàn Thị xã Quảng Yên đã đồng loạt tổ chức các hoạt động Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2013 và tổ chức khai giảng năm học mới 2013 - 2014 của 19 Trung tâm học tập cộng đồng tại các trụ sở của UBND; Trung tâm HTCĐ; nhà văn hoá tại các xã, phường.

Các hoạt động được thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú như: Tổ chức các bài giảng chuyên đề về học tập suốt đời; Tổ chức các bài giảng chuyên đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; Tổ chức các buổi toạ đàm, sinh hoạt; giao lưu theo chủ đề…

Sau lễ khai giảng, thực hiện chủ đề của tuần lễ học tập suốt đời năm 2013 với nội dung là “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả” tại các Trung tâm học tập cộng đồng đã khai giảng các lớp học nghề cho nhân dân trên địa bàn”:

Tin bài

Lê Văn Hữu