Untitled [2] 

Danh mục 
Tin tức 

Hội thi Giáo viên THCS chủ nhiệm lớp giỏi cấp thị xã năm học 2015-2016

Sáng ngày 12/4/2016, Phòng GD&ĐT Quảng Yên tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên THCS chủ nhiệm lớp giỏi cấp thị xã năm học 2015-2016.

Hội nghị Tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016

Hôm nay, ngày 21/8/2015 tại Hội trường UBND thị xã Quảng Yên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015

Hôm nay, ngày 20/8/2014 tại Hội trường UBND thị xã Quảng Yên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Hội nghị tập huấn nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, tác nghiệp thi đua, khen thưởng

Sáng ngày 16/4/2014 tại Hội trường tầng I - Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Quảng Yên đã diễn ra “Hội nghị tập huấn nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, tác nghiệp thi đua, khen thưởng” cho tất cả các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, TH&THCS trên địa bàn Thị xã.