Tin tức  
Tin tức - Sự kiện tổng hợp 

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CỐT CÁN NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020, ngày 08/8/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Xóa name rác trong excel

Bkav Anti-Macro Virus là chương trình phát hiện, tiêu diệt các loại virus Macro lây nhiễm trên file bảng tính (Excel). Trong nhiều trường hợp, chương trình ...

Chỉ đạo tổ chức thi THPT và thi tuyển sinh lớp 6, 10 năm 2015

Tính đến thời điểm này, mọi công tác ôn thi và chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành, sẵn sàng cho một kỳ thi diễn ra ...