Tin tức - Sự kiện 
Tin văn phòng 

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CỐT CÁN NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020, ngày 08/8/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Thông báo thí điểm thi tuyển, bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng các trường học công lập thuộc thị xã Quảng Yên trưởng các trường công lập

Thông báo thí điểm thi tuyển, bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng các trường học công lập thuộc thị xã Quảng Yên

Phòng KT-KĐCLGD gửi đến các đơn vị địa chỉ tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Phòng KT-KĐCLGD gửi đến các đơn vị địa chỉ tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Công tác tập huấn bồi dưỡng đội ngũ năm học 2018-2019

Chiều ngày 8/4/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán các trường THCS về các nội dung: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học và dạy học STEM.

Các thông tin khác: