Tin tức - Sự kiện 
Tin tức 

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌC

Thực hiện Kế hoạch năm học, từ ngày 09/8/2021 đến ngày 19/8/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Yên đã tổ chức cho các đồng chí cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia tập huấn, bồi dưỡng các nội dung chuyên môn: Xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường (theo công văn 2345/BGDĐT ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), thống nhất khung Kế hoạch bài dạy các môn học cấp Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, nâng cao nghiệp vụ sử dụng, khai thác phòng học trải nghiệm, công tác bồi dưỡng Tin học trẻ đối với học sinh tiểu học,..

Giao lưu Rung chuông vàng cấp Tiểu học năm học 2020-2021- Bảng B

gày 23/4/2021 tại Trường Tiểu học Ngô Quyền đã diễn ra Hội thi giao lưu học sinh năng khiếu các môn học cấp thị xã theo hình thức Rung chuông vàng (Bảng B) dành cho học sinh các khối lớp 3,4,5 cấp Tiểu học.

GIAO LƯU Rung chuông vàng cấp Tiểu học năm học 2020-2021- Bảng A

Ngày 15/4/2021 tại Trường Tiểu học Nam Hòa đã diễn ra Hội thi giao lưu học sinh năng khiếu các môn học cấp thị xã theo hình thức Rung chuông vàng (Bảng A) dành cho học sinh các khối lớp 3,4,5 cấp Tiểu học.

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2020-2021

Ngày 26/3/2021, Phòng GD&ĐT Quảng Yên đã tổ chức Tổng kết Hội thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi cấp thị xã năm học 2020-2021.

Các thông tin khác: