Tin tức 

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ THỊ XÃ CẤP TIỂU HỌC “ Thực hiện dạy học các môn Tiếng Việt lớp 4, Lịch sử và Địa lí lớp 4, Khoa học lớp 4Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2023 - 2024”.

Ngày 27/10/2023, Phòng GDĐT thị xã Quảng Yên tổ chức Hội nghị Chuyên đề cấp tiểu học với nội dung thực hiện giảng dạy các môn Tiếng Việt lớp 4, Lịch sử và Địa lí lớp 4, Khoa học lớp 4 Chương trình GDPT 2018. Tham dự Hội nghị gồm có 143 đồng chí bao gồm cán bộ quản lí (CBQL), tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy lớp 4 cùng 60 học sinh lớp 4 của các trường Tiểu học, TH&THCS, TH, THCS&THPT trong toàn thị xã.

KỲ THI GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2022-2023

Ngày 10/5/2023 tại Trường Tiểu học Ngô Quyền đã diễn ra Hội nghị tổng kết Kỳ thi giao lưu học sinh năng khiếu các môn học cấp thị xã dành cho học sinh các khối lớp 3, lớp 4, lớp 5 cấp tiểu học.

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 4 CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2022-2023 CẤP TIỂU HỌC

Thực hiện Công văn số 17/PGDĐT-CMTH ngày 09/01/2023 về việc tổ chức Hội nghị chuyên đề dạy học giáo dục Lịch sử địa phương lớp 4 cấp thị xã năm học 2022-2023; Ngày 17/02/2023, Phòng GDĐT thị xã Quảng Yên tổ chức Hội nghị Chuyên đề cấp tiểu học với nội dung thực hiện giảng dạy Giáo dục lịch sử địa phương lớp 4; tiết dạy do cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng, giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Hoà đảm nhiệm.

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌC

Thực hiện Kế hoạch năm học, từ ngày 09/8/2021 đến ngày 19/8/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Yên đã tổ chức cho các đồng chí cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia tập huấn, bồi dưỡng các nội dung chuyên môn: Xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường (theo công văn 2345/BGDĐT ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), thống nhất khung Kế hoạch bài dạy các môn học cấp Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, nâng cao nghiệp vụ sử dụng, khai thác phòng học trải nghiệm, công tác bồi dưỡng Tin học trẻ đối với học sinh tiểu học,..

Các thông tin khác: