Danh mục 
Tin tức THCS 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ CẤP THỊ XÃ “Tổ chức dạy học các bộ môn theo tinh thần đổi mới”.

Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên cấp THCS năm học 2020- 2021, ngày 08/01/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã tổ chức chuyên đề “Tổ chức dạy học các bộ môn theo tinh thần đổi mới”.

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2020 – 2021

Ngày 21,22/10/2020, Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên đã tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thị xã dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021.

THỊ XÃ QUẢNG YÊN THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2019 – 2020

Thực hiện Thông báo số 3074/TB-SGDĐT ngày 12/12/2019 của Sở GDĐT về việc tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020; Từ ngày ngày 17/12-19/12/2019 Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên đã tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh với 05 dự án (hình ảnh gian hàng).

KHAI MẠC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2019-2020

Sáng ngày 11/12/2019, tại trường THCS Lê Quý Đôn và trường THCS Trần Hưng Đạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Yên đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã năm học 2019-2020.

Các thông tin khác: