Tin tức THCS 

KHAI MẠC KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 686/PGDĐT-CMTHCS ngày 08/9/2022 của Phòng GDĐT thị xã Quảng Yên về việc xây dựng Kế hoạch và triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023; sáng ngày 18,19/4/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức khai mạc kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 6,7,8 cấp thị xã năm học 2022-2023.

Hội thảo - Tập huấn xây dựng bài học và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cấp THCS năm học 2022-2023

Trong 02 ngày 06,07/01/2023 Phòng GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo - Tập huấn xây dựng bài học và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cấp THCS năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Yên tham gia Giải Điền kinh học sinh Phổ thông tỉnh Quảng Ninh, năm học 2020-2021

Giải Điền kinh học sinh Phổ thông tỉnh Quảng Ninh năm học 2020-2021 diễn ra từ ngày 9/4 đến ngày 12/4/2021 tại sân vận động thành phố Cẩm Phả.

Khai mạc Hội thi giáo viên trung học cơ sở dạy giỏi cấp thị xã năm học 2020-2021

Nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp, sáng 29/3/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên trung học cơ sở dạy giỏi cấp thị xã năm học 2020-2021.

Các thông tin khác: