Tin tức 

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng cảm xúc tích cực và xây dựng trường mầm non hạnh phúc cho CBQL, GV mầm non trên địa bàn thị xã Quảng Yên, năm học 2023-2024

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; với mục đích, tạo động lực và truyền cảm hứng cho giáo viên, giúp giáo viên giảm áp lực trong công việc, để GV tâm huyết hơn, yêu nghề và muốn gắn bó với nghề hơn; cùng với hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Phòng GDĐT thị xã đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng cảm xúc tích cực và xây dựng trường mầm non hạnh phúc cho CBQL, GV mầm non trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Hội thi “Rung chuông vàng” bậc học mầm non cấp thị xã Năm học 2022-2023

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; ngày 15/4/2023, Phòng GDĐT tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” bậc học mầm non cấp thị xã năm học 2022-2023 tại trường mầm non Yên Giang theo đúng thời gian và nội dung Kế hoạch số 144/KH-PGDĐT ngày 02/3/2023 đã đề ra.

HỘI NGHỊ Tập huấn phương pháp giáo dục STEAM cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thị xã Quảng Yên, năm học 2022-2023

Để đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN thông qua việc tiếp cận với các phương pháp giáo dục tiên tiến - phương pháp giáo dục STEAM; Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp giáo dục STEAM cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các cơ sở GDMN trên địa bàn.

Tổng kết Cuộc thi “Xây dựng video hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại gia đình” năm học 2021-2022

Với mục đích không một cấp học nào bị bỏ lại phía sau dù là cấp nhỏ nhất, Phòng GDĐT thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo các CSGDMN chủ động điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo từng cấp độ dịch đồng thời phát động Cuộc thi “Xây dựng video hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại gia đình” năm học 2021-2022.

Các thông tin khác: