Tin tức 

Hội thi “Rung chuông vàng” bậc học mầm non cấp thị xã năm học 2023 - 2024

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-PGDĐT ngày 21/3/2024 của PGDĐT về Kế hoạch tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” bậc học mầm non cấp thị xã năm học 2023-2024; ngày 20/4/2024 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã tổ chức thành công Hội thi “Rung chuông vàng” cấp thị xã tại Trường Mầm non Cộng Hòa.

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH NĂM HỌC 2023-2024

Từ ngày 07/3/2024 - 08/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh năm học 2023-2024 tại Trường Mầm non Yên Giang và Trường Mầm non Phong Cốc, thị xã Quảng Yên.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng cảm xúc tích cực và xây dựng trường mầm non hạnh phúc cho CBQL, GV mầm non trên địa bàn thị xã Quảng Yên, năm học 2023-2024

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; với mục đích, tạo động lực và truyền cảm hứng cho giáo viên, giúp giáo viên giảm áp lực trong công việc, để GV tâm huyết hơn, yêu nghề và muốn gắn bó với nghề hơn; cùng với hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Phòng GDĐT thị xã đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng cảm xúc tích cực và xây dựng trường mầm non hạnh phúc cho CBQL, GV mầm non trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Hội thi “Rung chuông vàng” bậc học mầm non cấp thị xã Năm học 2022-2023

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; ngày 15/4/2023, Phòng GDĐT tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” bậc học mầm non cấp thị xã năm học 2022-2023 tại trường mầm non Yên Giang theo đúng thời gian và nội dung Kế hoạch số 144/KH-PGDĐT ngày 02/3/2023 đã đề ra.

Các thông tin khác: