Tin tức - sự kiện 
Tin tức 

KHAI MẠC Hội thi giáo viên dạy giỏi thị xã cấp mầm non và thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non năm học 2020-2021

Sáng 09/01/2021, Phòng GD&ĐT tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp thị xã. Tham gia dự thi có 291 giáo viên tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ 20 trường mầm non.

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP TỈNH NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 789/PGDĐT- CMMN ngày 12/11/2020 về việc triệu tập đại biểu tham dự Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN cấp tỉnh năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập đại biểu tham dự Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh năm 2020.

CHUYÊN ĐỀ MẦM NON CẤP THỊ XÃ "GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG MẦM NON " NĂM HỌC 2020 -2021

Sáng ngày 24/10, tại trường mầm non Yên Hải, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên triển khai chuyên đề “Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội trong trường mầm non” năm học 2020-2021

“ Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non” - cấp thị xã năm học 2019 - 2020

Ngày 21/12/2019, tại trường mầm non Tiền An, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên triển khai chuyên đề “Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non ” năm học 2019 - 2020.

Các thông tin khác: