Tin tức sự kiện 
Tin tức 

Về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019

Về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019

Kế hoạch, thông báo, hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch, thông báo, hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh

Hội nghị công bố quyết định của UBND thị xã về công tác cán bộ

Chiều ngày 25/01/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của UBND thị xã về công tác cán bộ.

Thông báo Quyết định ban hành Quy chế xét duyệt hợp đồng lao động giáo viên năm học 2018-2019

Thông báo Quyết định ban hành Quy chế xét duyệt hợp đồng lao động giáo viên năm học 2018-2019

Các thông tin khác: