Tin tức sự kiện 
Tin tức 

Thông báo một số yêu cầu về thực hiện phòng dịch COVID-19 Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Thông báo một số yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 tỉnh quảng ninh

Kế hoạch và mẫu hồ sơ đăng ký thí điểm thi tuyển, bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học công lập thuộc thị xã Quảng Yên

Kế hoạch và mẫu hồ sơ đăng ký thí điểm thi tuyển, bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học công lập thuộc thị xã Quảng Yên

Về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019

Về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019

Kế hoạch, thông báo, hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch, thông báo, hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh

Các thông tin khác: