Tin giáo dục thường xuyên 

Lễ khai giảng năm học mới 2014 – 2015 của các Trung tâm học tập cộng đồng.

 Thị xã Quảng Yên
Khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 - Lễ khai giảng năm học mới 2014 – 2015 của các Trung tâm học tập cộng đồng.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 tại công văn số 4824/UBND-GD ngày 29/8/2014. Trong 02 ngày từ 29/9/2014 đến 30/9/2014 trên địa bàn Thị xã Quảng Yên đã diễn ra các hoạt động nằm trong Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 và Lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015 của 19 Trung tâm học tập cộng đồng.

 

Ngày 29/9/2014, Tại 19 xã, phường trên địa bàn Thị xã Quảng Yên đã đồng loạt tổ chức các hoạt động Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 và tổ chức khai giảng năm học mới 2014 - 2015 của 19 Trung tâm học tập cộng đồng tại các trụ sở của UBND; Trung tâm HTCĐ; nhà văn hoá tại các xã, phường.

Các hoạt động được thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú như: Tổ chức các bài giảng chuyên đề về học tập suốt đời; Tổ chức các bài giảng chuyên đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; Tổ chức các buổi toạ đàm, sinh hoạt; giao lưu theo chủ đề…

Sau lễ khai giảng, thực hiện chủ đề của tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 với nội dung là “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc” tại các Trung tâm học tập cộng đồng đã khai giảng các lớp học nghề cho nhân dân trên địa bàn”.

- Tại Trung tâm học tập cộng đồng Xã Hiệp Hòa, khai giảng lớp tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và tuyên truyền Luật đất đai cho 47 học viên.

- Tại Trung tâm học tập cộng đồng Xã Liên Hòa, khai giảng 01 lớp học nghề Nấu ăn cho 35 học viên.

- Tại Trung tâm học tập cộng đồng Phường Minh Thành khai giảng lớp tư vấn cho lao động nghề nông thôn với 60 học viên.

- Tại Trung tâm học tập cộng đồng Phường Phong Hải khai giảng lớp học nghề Nấu ăn cho 45 học viên.

- Tại Trung tâm học tập cộng đồng Phường Tân An, khai giảng 01 lớp học nghề Đan lưới cho 42 học viên.…

Ngày 30/9/2013, UBND thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo điểm việc tổ chức Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 và khai giảng năm học mới 2014-2015 tại 03 đơn vị đó là phường Phong Hải, phường Minh Thành, xã Hiệp Hòa, Đ/c Trần Tiến Dũng thay mặt cho UBND thị xã Quảng Yên đã có bài phát biểu quang trọng phát động Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 với nội dung các hoạt động cao điểm trong tuần này là:

- Quán triệt tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về giáo dục và đào tạo, về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đến các tầng lớp nhân dân; để mọi người dân nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, quyền lợi và trách nhiệm đối với việc học tập

- Trên cơ sở đó mọi người, mỗi tổ chức tham gia tích cực vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội học tập, để mỗi người đều học tập, học suốt đời. Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014: “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.

 

  Tin bài

Lê Văn Hữu