Văn bản SGD&ĐT Quảng Ninh 


Tin từ SGD&ĐT 
Tin từ sở GD&ĐT 

Tăng cường kiểm soát việc bán hàng rong tại cổng các trường học

Kính gửi:

- Các Phòng giáo dục và đào tạo;

- Các trường THPT, Phổ thông DNTN;

- Các trung tâm HN&GDTX.

Thực hiện Công văn số 5107/UBND-GD ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh “về việc tăng cường kiểm soát việc bán hàng rong tại các cổng trường học và tình trạng vi phạm an toàn giao thông của học sinh”; Công văn số 266/ATGT ngày 16/9/2013 của Ban An toàn giao thông tỉnh “về việc tăng cường thực hiện nghiêm Chỉ thị 11/CT của UBND tỉnh” và các văn bản chỉ đạo công tác giáo dục An toàn giao thông của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh,

Ngay từ đầu năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc các nội dung tuyên truyền và giáo dục ATGT, tuy nhiên trên thực tế và qua phản ánh của các phương tiện thông tin thì việc vi phạm Luật giao thông của học sinh vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi và có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, việc mất trật tự và mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cổng trường mà một phần do việc bán hàng rong của một số cá nhân gây ra đang có những dấu hiệu phức tạp. Để giải quyết triệt để các nội dung trên, Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị giáo dục triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai đầy đủ các nội dung của Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2013-2014 (theo công văn số 2677/KH-SGD&ĐT, ngày 13/9/2013)

2. Thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 11/CT-UBND, nghiêm cấm triệt để tình trạng học sinh sử dụng mô tô, xe máy tới trường và đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

3. Chủ động đề nghị bằng văn bản với Chính quyền địa phương để có biện pháp cụ thể đảm bảo trật tự, an toàn khu vực cổng trường, đặc biệt là nghiêm cấm việc bán hàng rong tại khu vực cổng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

4. Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục ATGT trong nhà trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, gắn “Học với hành” trong giáo dục ATGT để mỗi học sinh đều tự nguyện thực hiện thành thạo kĩ năng, xử lí từng tình huống cụ thể, bảo đảm ATGT cho chính bản thân và người tham gia giao thông.

5. Tăng cường vai trò tự quản của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Đội tự quản nhằm đảm bảo trật tự an toàn tại khu vực cổng trường. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc phê bình nghiêm túc hiện tượng gây mất trật tự an toàn khu vực cổng trường và hiện tượng học sinh vi phạm Luật giao thông.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh không sử dụng thực phẩm, đồ ăn không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe được bày bán tại các hàng rong xung quanh cổng trường học.

Các Phòng GD&ĐT, các đơn vị giáo dục báo cáo ngay bằng văn bản công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục An toàn giao thông năm học 2013-2014 về Sở GD&ĐT qua phòng CNTT&CTHSSV theo yêu cầu Kế hoạch số 2677/KH-SGD&ĐT, ngày 13/9/2013 của Sở GD&ĐT.

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT, các đơn vị giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Hợp

 Công văn số : 2858/SGD&ĐT-CNTT&CTHSSV