Danh mục CNTT 


Danh mục phần mềm 

Không tồn tại tài liệu


Tin công nghệ. 

TẬP HUẤN PHÒNG HỌC THÔNG MINH NĂM HỌC 2020 -2021

TẬP HUẤN PHÒNG HỌC THÔNG MINH NĂM HỌC 2020 -2021

 Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập huấn phòng học thông minh cho tất cả các trường MN, TH, TH&THCS, THCS trên địa bàn thị xã. Tham gia tập huấn có các đồng chí giáo viên cốt cán các tổ chuyên môn, giáo viên đang giảng dạy môn tin học và các đồng chí phụ trách nhiệm vụ CNTT các trường.

Các lớp tập huấn tập trung vào các vấn đề cơ bản, cốt lõi về dạy học tiên tiến như: Vận hành phòng học thông minh, sử dụng các thiết bị hiện đại được trang cấp Bảng tương tác, máy tính bảng, thiết bị âm thanh; cách sử dụng các phần mềm ActivInspire, Mythware, Violet. Qua đó, giáo viên nắm bắt được yêu cầu về đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong trường học.

Đội ngũ tham gia tập huấn bước đầu thực hành tốt các phần mềm, biết cách vận hành thiết bị giảng dạy thông minh. Ngoài ra, các báo cáo viên cung cấp nhiều tài liệu bồi dưỡng cho học viên thực hành sau tập huấn.

Kết thúc khóa học, các trường sẽ tập trung bồi dưỡng lại cho đội ngũ về các nội dung đã được tập huấn. Đội ngũ cốt cán các trường tiếp tục vận hành và bảo dưỡng thiết bị để các thiết bị đã được trang cấp thực sự mang lại hiệu quả trong giảng dạy và học tập góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ CNTT trong tình hình mới.

TH: Nguyễn Quốc Tuấn