Danh mục CNTT 


Danh mục phần mềm 
  Chi dao cac truong ve yeu to nuoc ngoai 2013
Số hiệu:
Ngày ban hành: May 24 2013 7:01PM
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 67  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 246
Địa chỉ URL:


Tin công nghệ. 

Phần mềm tiện ích trong Office

Bộ phần mềm chuyển mã font trong Office

Các tiện ích làm việc trong quá trình sử dụng Office

Đối với những người làm việc với máy tính, nhất là sử dụng máy tính với công việc văn phòng, nên cần có bộ tiện ích hỗ trợ sử dụng Office.

Đối với trước đây những người sử dụng gõ văn bản, làm việc trong Excel quen với font chữ .VnTime (dạng mã TCVN3-ABC) theo xu hướng tin học hóa công việc thì font chữ này gặp nhiều khó khăn khi truyền tải thông tin ( làm chữ thay đổi ) vì thế trong quá trình làm việc đã chuyển sang font Time New Roman ( dạng mã Unicode ) để phù hợp và tránh được sai lệch thông tin trên văn bản và trong bảng tính Excel.

Đối với những văn bản trước đây nếu muốn sửa dạng font chữ cũng thật đơn giản:

- Chọn dòng lệnh Chuyen ma/font van ban sẽ thấy font nguồn là dạng phông mà văn bản đang dùng và font đích là phông mà ta muốn chuyển đổi

- Sau khi chọn được dạng font đích ta Click vào nút lệnh Chuyển đổi và khi thành công Đóng cửa sổ.

Download phần mềm tiện ích tại đây

Chúc thành công !

Vũ Minh Đức - PGD