Danh mục CNTT 


Danh mục phần mềm 
  Ket qua thi tin hoc tre chung
Số hiệu:
Ngày ban hành: May 27 2013 10:52AM
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 94  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 283
Địa chỉ URL:


Tin công nghệ. 

Phần mềm xử lý dung lượng ảnh quá lớn trong dữ liệu phần mềm PMIS

Hiện nay, hạn chế của phần mềm quản lý nhân sự PEMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi ảnh của cá nhân có dung lượng quá lớn, mà chương trình vẫn cho nhập vào cơ sở dữ liệu, đã gây ra tình trạng gói dữ liệu của một phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT quá lớn. Một vấn đề đặt ra làm sao ta có thể giải quyết được tình trạng trên đưa dung lượng thuận lợi cho việc gửi, lưu trữ dữ liệu.

Thông thường người dùng đã làm dung lượng ảnh nhỏ lại, mà không xóa dữ liệu trong chương trình đặc biệt là trường dữ liệu ảnh nên khi thực hiện “Ghép nối thông tin đơn vị ” thì dung lượng ảnh vẫn như cũ, chương trình không cho phép đưa ảnh mới vào.

Để xử lý dung lượng ảnh nhỏ đại trà cả một phòng GD&ĐT hay 1 trường học ta nên sử dụng một số phần mềm hiện có, ví dụ: phần mềm có tên “High Quality Photo Resizer”. Ta có thể Download từ trang Website: http://www.download.com.vn/ Rồi cài đặt lên máy.

>> Cài đặt và chi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm >> tại đây

CNTT