Danh mục CNTT 


Danh mục phần mềm 
  Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013
Số hiệu: 1320/ SGD&ĐT- VP
Ngày ban hành: May 28 2013 8:07AM
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 80  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 515
Địa chỉ URL:


Tin công nghệ. 

TIỆN ÍCH SẮP XẾP TIẾNG VIỆT, ĐỔI CHỮ HOA CHỮ THƯỜNG, TỰ ĐỘNG LƯU BẢNG TÍNH KHI BẠN ĐANG SOẠN THẢO

Bộ tiện ích sắp xếp trong EXCEL

Đây là bộ tiện ích rất hay, nhỏ gọn và miễn phí của tác giả Phạm Kim Trung dành cho những người thường xuyên sử dụng bảng tính Excel, sắp xếp tiếng việt, đổi chữ hoa chữ thường, tự động lưu bảng tính khi bạn đang sọan thảo. Bạn có thể tải về từ SortTcvn.rar

Sau khi cài đặt chương trình sẽ tự động thêm vào bảng tính Excel một Menu .

 Tiện ích sắp xếp Tiếng Việt: Tiện ích này chỉ cho phép bạn sắp xếp với 3 lọai Font VNI, TCVN3, Unicode. Ví dụ bạn muốn sắp xếp Anh Thi và Châu hưng thì tiện ích này sẽ sắp xếp tên Châu Hưng trước rồi mới đến Anh Thi.

Chuyển đổi chữ hoa chữ thường: Nếu bạn sử dụng tiện ích Change Case của chương trình sọan thảo văn bảnMS-Word quá dễ nhưng trong Excel thì không có tiện ích này. Một đặc điểm quan trọng là tiện ích tự động nhận dạng Font để chuyển đổi bạn có thể sử dụng 3 lọai font : VNI, TCVN3, Unicode .

Tách gộp cột họ tên: Đây là tiện ích giúp người sọan thảo bảng tính nhập họ tên trên một cột và sau đó tách ra làm 2 cột họ và tên để thuận tiên việc sắp xếp. Ngược lại bạn có thể gộp hai cột thành một.

Ví dụ tách họ và tên: Sau khi sọan thảo họ và tên trên cùng một cột, bạn chọn cột muốn tách và chọn Tách – Gộp Họ Tên. Xuất hiện thông báo bạn chĩ cần chọn OK là xong.

Ví dụ gộp họ và tên: Sau khi soạn thảo xong hai cột họ và tên , bây giờ bạn chọn hai cột muốn gộp lại, chọn Tách – Gộp Họ Tên. Xuất hiện thông báo bạn chĩ cần chọn OK là xong .

Chọn thời gian tự động lưu bảng tính: Đây là tiện ích giúp bạn thiết lập thờn gian tự động lưu bảng tính khi đang làm việc, để lỡ nếu cúp điện thì thiệt hại không lớn lắm.

 Tải phần mềm tại đây