Danh mục CNTT 


Danh mục phần mềm 

Không tồn tại tài liệu


Tin công nghệ. 

Triển khai phần mềm quản lý trường học trực tuyến SMAS

 Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 301/KH-LN ngày 05/3/2012 giữa sở GD&ĐT Quảng Ninh và Chi nhánh Viettel Quảng Ninh về việc triển khai phần mềm quản lý trường học trực tuyến SMAS, từ ngày 13 – 16/03/2012 sở GD&ĐT Quảng Ninh đã phối hợp với chi nhánh Viettel Quảng Ninh tiến hành tập huấn sử dụng phần mềm quản lý trường học trực tuyến SMAS cho các đơn vị. Để công tác triển khai phần mềm SMAS đạt kết quả Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Các đơn vị truy cập vào địa chỉ http://qlnt.e-school.edu.vn dùng user và mật khẩu đã gửi xuống các đơn vị đăng nhập vào tài khoản của đơn vị mình.

2. Đối với các phòng GD&ĐT tiến hành tạo tài khoản cho các trường trực thuộc. Mã trường là mã PMIS của các đơn vị.

3. Các trường tiến hành tạo tài khoản, phân quyền cho cán bộ giáo viên trong trường. Mã Giáo viên là mã PMIS của từng người. Sau khi nhập dữ liệu cho giáo viên các đơn vị tiến hành nhập dữ liệu học sinh (trừ khối học sinh sắp tốt nghiệp). Mã học sinh có cấu trúc: Mã PMIS trường + Mã riêng. Mã riêng gồm 5 chữ số: 2 số đầu là năm nhập trường, 3 số sau là số thứ tự của học sinh trong khóa học. Đối với các trường hợp lưu ban, chuyển trường có thể đánh thêm ký tự vào mã học sinh để phân biệt.

Lưu ý: Khi nhập liệu cần sử dụng chức năng nhập bằng file excel để tiết kiệm thời gian.

4. Thời hạn hoàn thành

- Đối với khối trực thuộc sở GD&ĐT: 15/5/2012 hoàn thành nhập dữ liệu cho toàn bộ giáo viên và học sinh (trừ khối sắp tốt nghiệp); 15/9/2012 hoàn thành nhập dữ liệu cho toàn trường.

- Đối với các đơn vị trực thuộc các phòng GD&ĐT: Sau khi tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm SMAS các đơn vị tiến hành nhập dữ liệu ngay. Ngày 15/9/2012 các đơn vị hoàn thành việc nhập dữ liệu cho giáo viên; 12/2012 hoàn thành việc nhập dữ liệu học sinh cho toàn bộ các trường.

Sở GD&ĐT giao phòng CNTT phối hợp với chi nhánh Viettel Quảng Ninh kiểm tra giám sát quá trình triển khai phần mềm SMAS trên toàn tỉnh.

Chi tiết kỹ thuật xin liên hệ phòng CNTT – Sở GD&ĐT Quảng Ninh qua email: phongcntt.soquangninh@moet.edu.vn. Điện thoại: 0333656323.

Công văn Số 818/SGD&ĐT-CNTT

Hướng dẫn 1

Hướng dẫn 2

Hướng dẫn 3

Tài liệu hướng dẫn Smas 2.0

Hướng dẫn GVCN,GVBM,ADMIN

Hỏi đáp