Danh mục 

Không tồn tại tài liệu

Tin hoạt động công đoàn 

Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

 Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 và
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.
 
    Sáng ngày 24/8/2016 tại Phòng GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục thị xã Quảng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017.
 
 
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng
 
    Đến dự Hội nghị có đồng chí Vũ Công Soạn-Chủ tịch LĐLĐ; đồng chí Hoàng Thu Hiền -Trưởng Phòng GD&ĐT, Lãnh đạo và cán bộ Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.
 
Hình ảnh tuyên dương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
 
      Năm học 2015-2016, Công đoàn ngành phối hợp với chuyên môn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua, tham gia tất cả các phong trào, hội thi do tỉnh tổ chức đạt kết quả cao. Chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt 04 chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn đã đề ra và 03 cuộc vận động và 01 phong trào do ngành phát động: Quản lý tốt,dạy tốt, học tốt gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”… Ngoài ra còn thực hiện tốt các cuộc vận động, ủng hộ khác như quyên góp ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì nạn nhân chất độc da cam, chương trình “Tất ấm em đi”... Công đoàn ngành đề nghị LĐLĐ tỉnh trao 01 nhà “mái ấm công đoàn” trị giá 30 triệu đồng, tạo điều kiện cho 31 đoàn viên khó khăn vay vốn từ Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo của LĐLĐ tỉnh số tiền 340 triệu đồng.
        Hội nghị có 04 công đoàn tham gia ý kiến tiêu biểu đại diện công đoàn các cấp học MN Hoa Hồng, TH Minh Thành, THCS Đông Mai, TH&THCS Tiền Phong về công tác phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền trong việc tham gia các phong trào, thi đua, chăm lo đời sống của công đoàn viên và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Công Soạn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã và đồng chí Hoàng Thu Hiền Trưởng Phòng GD&ĐT về bổ sung một số nội dung, chỉ tiêu thi đua của phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn trong năm học 2016-2017.
       Tại Hội nghị, Công đoàn ngành đã công bố Quyết định khen thưởng của các cấp cho các tập thể: Bằng khen Tổng LĐLĐ cho 01 tập thể; Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 03 tập thể, ; trao giấy khen của LĐLĐ thị xã 15 tập thể, và trao giấy khen của CĐGD tỉnh cho 13 tập thể, chứng nhận tập thể công đoàn xuất sắc cho 31 tập thể thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2015-2016.
       Năm học 2016-2017, Công đoàn Giáo dục Quảng Yên xác định tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở trong ngành triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Đẩy mạnh thực hiện chức năng tham gia quản lí; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo, lao động trong Ngành.
Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, việc làm, đời sống của đoàn viên, lao động; đồng thời phối hợp với chuyên môn cùng cấp chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công đoàn thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2015-2016 và những chủ trương đổi mới giáo dục.
        Tăng cường thực hiện vai trò giám sát, phản biện theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị để tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, lao động phát hiện những bất cập trong chính sách đối với cán bộ, giáo viên để tham gia ý kiến với các cấp có thẩm quyền giải quyết, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Chủ động phối hợp với chuyên môn cùng cấp xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ trong cơ sở giáo dục đúng với quy định. Phối hợp với chính quyền đồng cấp chỉ đạo, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo Nghị định 04/2015/CP ngày 9/1/2015; đẩy mạnh thực hiện công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009; giám sát và phối hợp tổ chức việc đánh giá giáo viên, đánh giá cán bộ quản lí theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2016-2017.
        Phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động và cán bộ công đoàn; triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Tích cực phối hợp với chuyên môn cùng cấp kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động đối với cán bộ, nhà giáo, người lao; kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
Vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động và làm tốt các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện.
2. Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục, đổi mới hoạt động công đoàn, trọng tâm là: vận động cán bộ, nhà giáo và lao động triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, cá nhân. Tích cực thực hiện cải cách hành chính, góp phần tạo sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ giáo dục công trong ngành giáo dục.
Tiếp tục tuyên truyền về thời cơ, thách thức đối với lao động và công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP); triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kì 2013-2018.
        Phối hợp với chuyên môn dưới sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng tổ chức cho cán bộ, nhà giáo và người lao động học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của tỉnh ủy về việc “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, trong ngành giáo dục nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và người lao động; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị đa dạng, phong phú nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016, 2017.
Vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động tự học nâng cao trình độ mọi mặt theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lí sáng tạo, đổi mới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Phối hợp với các cấp quản lí xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, kịp thời phản ánh với cấp trên những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình đổi mới của ngành.
3. Phối hợp với chuyên môn cùng cấp phát động thi đua. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong Ngành phù hợp với nội dung và các đợt thi đua của Tỉnh, Thị xã, của Ngành và của tổ chức Công đoàn gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05- ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động tích cực thực hiện chủ đề “Quản lí tốt, dạy tốt, học tốt”, thực hiện phong trào trào thi đua “Dạy tốt- học tốt”, tích cực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy học... Phấn đấu lập nhiều thành tích để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành.
4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban nữ công cơ sở.
Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về Dân số-sức khỏe sinh sản, công tác gia đình. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, nhà giáo và lao động nữ.
5. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công đoàn, hướng mọi hoạt động công đoàn về cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm trong nhiệm kì 2013- 2018 NQ Đại hội công đoàn các cấp; chỉ đạo, triển khai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2016 “Năm phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn theo Quy chế thi đua khen thưởng trong các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp với chuyên môn nghiên cứu thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tăng cường kiểm tra, đánh giá, phát hiện, biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, rút kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo, thực hiện các phong trào thi đua hiệu quả hơn.
Thực hiện: CĐN

Văn bản công đoàn ngành 

Không tồn tại tài liệu