Tin tức sự kiện 
Tin tức 

NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

 NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Sự nghiệp Giáo dục năm 2013- Thị xã Quảng Yên

1. Xét tuyển đặc cách: phỏng vấn

Nội dung ra đề:

1. Luật Giáo dục.

2. Luật Viên chức số 58.

3. Các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viên chức.

4. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức.

5. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng và sử dụng viên chức.

6. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

7. Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học (đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học).

8. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học (đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên trung học cơ sở).

9. Phương pháp giảng dạy.

10. Tâm lý học.

11. Giáo dục học.

12. Kiến thức về chuyên môn.

2. Sơ tuyển, xét tuyển.

2.1. Sơ tuyển:

a. Sơ tuyển đối với thí sinh dự tuyển giáo viên cấp tiểu học:

- Môn văn hóa: Thí sinh làm bài trên giấy thi. Kiến thức cơ bản của ít nhất 2 môn trong chương trình cấp học tiểu học. Thời gian làm bài 60 phút.

Đạt yêu cầu: Có số điểm sơ tuyển từ 50 điểm trở lên và điểm mỗi môn phải đạt ít nhất 50% số điểm tối đa của môn đó.

- Môn tin học: Thực hành trên máy tính. Kiến thức chuyên môn. Thời gian làm bài 60 phút (Yêu cầu máy tính cài đặt hệ Quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2000 trở lên).

Đạt yêu cầu: Có số điểm sơ tuyển từ 50 điểm trở lên.

- Môn Tiếng Anh: Thí sinh làm bài trên đề thi. Kiến thức chuyên môn. Thời gian làm bài 60 phút.

Đạt yêu cầu: Có số điểm sơ tuyển từ 50 điểm trở lên.

b. Sơ tuyển đối với thí sinh dự tuyển giáo viên cấp THCS:

- Môn Toán, Địa (thí sinh dự tuyển vào vị trí Văn- Địa của trường THCS Liên Vị): Làm bài trên giấy. Kiến thức thuộc các văn bản như nội dung ôn tập phỏng vấn. Thời gian làm bài 60 phút.

Đạt yêu cầu: Có số điểm sơ tuyển từ 50 điểm trở lên.

- Môn Âm nhạc: Thực hành trên đàn (thí sinh chuẩn bị đàn)

Đạt yêu cầu: Có số điểm sơ tuyển từ 50 điểm trở lên.

2.2. Xét tuyển: Trên cơ sở điểm trung bình chung học tập và điểm trung bình tốt nghiệp. Phần thực hành soạn giáo án như sau:

a. Soạn giáo án cấp tiểu học:

- Môn văn hóa: Soạn 1 bài môn văn hóa thuộc chương trình lớp 5

- Môn tin học: Soạn 1 bài thuộc chương trình tin học lớp 5

- Môn Tiếng Anh: Soạn 1 bài thuộc chương trình tiếng Anh lớp 5

- Môn thể dục: Soạn 1 bài thuộc chương trình thể dục lớp 5

- Môn Mỹ thuật: Soạn 1 bài thuộc chương trình mỹ thuật lớp 5 a. Soạn giáo án cấp THCS:

- Môn tin học: Soạn 1 bài thuộc chương trình tin học lớp 6

- Môn tiếng Anh: Soạn 1 bài thuộc chương trình tiếng Anh lớp 6.

- Môn Thể dục: Soạn 1 bài thuộc chương trình thể dục lớp 6.

- Môn Toán: Soạn 1 bài thuộc chương trình toán lớp 6

- Môn Sinh: Soạn 1 bài thuộc chương trình sinh học lớp 6

- Môn Địa: Soạn 1 bài thuộc chương trình địa lý lớp 6

- Môn Âm nhạc: Soạn 1 bài thuộc chương trình âm nhạc lớp 6

* Thí sinh chỉ được sử dụng sách giáo khoa để làm bài. Riêng môn thể dục do không có sách giáo khoa nên lệnh đề ra rõ các nội dung của bài học, thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào để làm bài.

* Môn Tiếng Anh Tiểu học: Sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh 5 (tập 1, tập 2) theo chương trình Tiếng Anh chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Thí sinh đăng ký vào vị trí giáo viên Địa của trường THCS Phong Cốc, vị trí giáo viên Văn- Địa của trường THCS Liên Vị soạn giáo án môn Địa.

* Thí sinh đăng ký vào vị trí giáo viên Hóa- Sinh của trường THCS Hà An soạn giáo án môn Sinh.

Tải chi tiết tại đây: 

                    Những lưu ý đối với thí sinh dự tuyển viên chức 2013..doc