Tin tức sự kiện 
Tin tức 

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC- BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; Công văn số 468/SNV-QLCC,VC ngày 18/4/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học lập hồ sơ đề nghị xét duyệt hưởng phụ cấp thâm niên cho các nhà giáo bao gồm:

1. Hồ sơ cá nhân:

- Bản tự kê khai (theo mẫu);

- Bản sao sổ BHXH;

- Bản sao các quyết định: Tuyển dụng (hợp đồng làm việc), hết tập sự; các tài liệu có liên quan (nếu cơ quan thẩm định yêu cầu).

2. Các đơn vị trường học thành lập Hội đồng xét duyệt, niêm yết công khai kết quả và gửi hồ sơ về bộ phận TCCB Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm:

- Công văn đề nghị;

- Biên bản xét duyệt;

- Danh sách nhà giáo đủ điều kiện hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo mẫu gửi kèm (lưu ý: Lập danh sách theo cả 02 mẫu);

- Hồ sơ cá nhân của nhà giáo.

Ghi chú: Để đảm bảo kết quả xét duyệt được chính xác, đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng phối hợp với đồng chí Chủ tịch Công đoàn nghiên cứu kỹ các văn bản gửi kèm, hướng dẫn cho giáo viên kê khai đúng, đủ.

Hạn nộp: Trước 17h ngày 04/5/2012.

 

Nghi dinh 54-2011-NĐ-CP.doc

34K Xem Tải xuống

TTLT68ngay30122011-phu cap tham nien giao duc.doc

113K Xem Tải xuống

CV phụ cap tham nien.doc

34K Xem Tải xuống

Bieu mau danh sach PCTN.xls

30K Xem Mở ở dạng bảng tính Google Tải xuống

Mau ke khai huong PC tham nien.doc

48K Xem Tải xuống

IMG (2).pdf

1066K Xem Tải xuống