Tin tức sự kiện 
Tin tức 

Thông báo về việc tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2012-2013

 THÔNG BÁO

V/v tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2012-2013

–––––––––––

Thực hiện Thông báo số 573-TB/TU, ngày 03/8/2012 của Thị uỷ Quảng Yên thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thị uỷ về công tác chuẩn bị cho năm học 2012-2013; Sau khi thống nhất với Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, phỏng vấn người đề nghị hợp đồng làm giáo viên mầm non trong các trường Mầm non công lập thuộc thị xã:

1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, tổ chức kiểm tra hồ sơ, phỏng vấn:

- Thời hạn nộp hồ sơ: Đến 15h ngày 24/8/2012.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên (trong giờ hành chính).

- Tập trung những người có hồ sơ dự tuyển: 15h ngày 24/8/2012.

- Tæ chøc phỏng vấn: Từ 7h ngµy 25/8/2012 (Thời gian chuẩn bị 10 phút, thời gian phỏng vấn 5 phút/thí sinh).

2. Hồ sơ dự tuyển hợp đồng:

- Đơn xin đi dạy hợp đồng.

- Sơ yếu lý lịch do UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý người dự tuyển xác nhận (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao hoặc bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ gồm: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ; bảng điểm hoặc kết quả học tập chuyên môn được đào tạo; các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quyền, huyện trở lên cấp (còn giá trị theo quy định của ngành y tế tính đến ngày nộp hồ sơ).

- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu thuộc đối tượng ưu tiên).

- 04 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ.

Thông báo tuyển dụng