Tin tức sự kiện 
Tin tức 

Thông báo về việc nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên năm học 2013-2014

THÔNG BÁO

Về việc nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên năm học 2013-2014

 Thực hiện Thông báo số 744-TB/TU, ngày 28/6/2013 của Thị uỷ Quảng Yên thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thị uỷ tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên về kết quả năm học 2012-2013; Sau khi thống nhất với Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề để nghị hợp đồng nhân viên năm 2013:

1. Đối tượng, thời gian, ®ịa điểm nộp hồ sơ:

- Vị trí cần hợp đồng:

+ Nhân viên y tế: Tốt nghiệp trung cấp Y trở lên chuyên ngành Y sĩ đa khoa hoặc điều dưỡng.

+ Nhân viên Thiết bị: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Thiết bị hoặc Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị thư viện.

+ Nhân viên văn thư: Tôt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành Hành chính văn thư, Văn thư lưu trữ, Lưu trữ và quản trị văn phòng.

+ Nhân viên Thư viện: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành Thư viện hoặc Thiết bị thư viện.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 7h30’ ngày 29/7/2013 đến 17h ngày 06/8/2013.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên- Bộ phận Tổ chức nhận (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

2. Hồ sơ dự tuyển hợp đồng:

- Đơn xin đi làm hợp đồng.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú ( còn giá trị theo quy định tính ngày nộp hồ sơ ).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ gồm: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ; bảng điểm hoặc kết quả học tập chuyên môn được đào tạo; các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (còn giá trị theo quy định của ngành y tế tính đến ngày nộp hồ sơ).

 - Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu thuộc đối tượng ưu tiên)./. 

Thông báo hợp đồng nhân viên năm học 2013 - 2014