Tin tức 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHO TRẺ MẦM NON LÀM QUEN VỚI VIỆC ĐỌC, VIẾT

 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

 Thực hiện Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 với nội dung “Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ; không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ; đồng thời tư vấn cho các bậc cha mẹ về các biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đi học lớp 1”;

Văn bản số 5698/BGDĐT-GDMN ngày 27/8/2013 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ nội dung chương trình GDMN; Hội nghị trực tuyến qua cầu truyền hình ở các tỉnh/ thành phố trên cả nước ngày 22/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non chỉ đạo: “Đối với trẻ mầm non chỉ tô nét chữ chứ không phải là tô chữ, chuyển tập tô sang dạng hoạt động tạo hình...”, trong khi chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện như sau:

I. Nội dung chuẩn bị cho trẻ làm quen với đọc, viết cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi:

1. Chuẩn bị cho việc làm quen với đọc:

a) Làm quen với chữ cái: tổ chức hoạt động làm quen với chữ cái giúp trẻ nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt; tổ chức cho trẻ các trò chơi khác nhau nhằm làm quen các chữ cái đơn lẻ trong từ (xếp chữ cái được làm quen từ hột, hạt, tìm chữ cái qua các thẻ chữ cái, dùng bút gạch chân hoặc khoanh tròn các chữ cái đã biết có trong từ; tìm các chữ cái có trong từ nối với chữ cái theo yêu cầu).

b) Làm quen với cách đọc các từ đơn giản: giáo viên tổ chức môi trường làm quen chữ viết trong lớp phong phú để trẻ được làm quen với chữ cái một cách tự nhiên. Hướng dẫn trẻ đọc tên trẻ trong bảng danh sách lớp hoặc tên gọi một số đồ vật thường dùng.....

c) Đọc sách cùng trẻ: tạo cơ hội cho trẻ được làm quen với sách, biết tự chọn sách và xem sách. Giáo viên đọc sách cùng trẻ nhằm giúp trẻ biết cách sử dụng sách, biết cách đọc sách theo hướng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sách.

2. Chuẩn bị cho việc làm quen với viết

a) Lựa chọn hoạt động “làm quen với viết”: tổ chức các hoạt động tập vẽ giúp trẻ làm quen với các nét cơ bản của chữ tiếng việt: nét thẳng, nét xiên, nét móc, nét cong, nét tròn....; biết cách sử dụng bút và ngồi đúng tư thế.

b) Các hoạt động khác “Làm quen với chữ viết”

- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi nhằm rèn luyện vận động của các cơ nhỏ và sự khéo léo của các ngón tay, sự phối hợp các giác quan (tay và mắt).

- Các hoạt động tạo hình (vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình...)

c) Tổ chức cho trẻ làm quen với cách viết

- Hướng dẫn trẻ ngồi đúng tư thế và cầm bút đúng cách

- Hướng dẫn trẻ cách vẽ nét theo dạng tạo hình.

- Ôn chữ cái đã học

- Hướng dẫn trẻ tô màu chữ cái rỗng bằng bút chì màu, tô đều màu vào phần chữ rỗng của chữ cái

- Vẽ theo nét chấm chấm của hình vẽ.

II. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 và hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014, các phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở Giáo dục Mầm non tổ chức cho trẻ làm quen với việc đọc, viết theo đúng qui định (tổ chức hoạt động học cho trẻ làm quen với chữ cái theo 2 loại tiết: làm quen với chữ cái; trò chơi với chữ cái). Tổ chức cho trẻ chơi hoạt động góc, hoạt động mọi lúc, mọi nơi.

- Sử dụng cuốn sách Bé tập tô như sau:

+ Cuốn sách Bé tập tô sử dụng trong hoạt động trò chơi với chữ cái và tổ chức hoạt động góc, giáo viên hướng dẫn trẻ thực hiện các nội dung qui định trong cuốn sách:

+ Sử dụng bút chì đen gạch chân, khoanh tròn chữ cái trẻ được làm quen; tìm các chữ cái có trong từ nối với chữ cái theo yêu cầu.

+ Vẽ theo nét chấm chấm của hình vẽ;

+ Tô màu hình vẽ, tô màu chữ in rỗng.

Để giảm tải nội dung trong cuốn sách “Bé tập tô”, giáo viên không hướng dẫn trẻ thực hiện nội dung tô các chữ cái và các nét chữ cái trong từ.

- Chỉ đạo các cơ sở Giáo dục Mầm non (công lập và ngoài công lập) tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh trong việc không cho trẻ mầm non học trước chương trình lớp 1.

Yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc triển khai thực hiện. Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện, TX, TP, phát hiện kịp thời và xử lí những sai phạm trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc phản ánh về phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo để kịp thời hướng dẫn và giải quyết.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Thị Minh

Huong dan tre mam non lam quen voi doc, viet.doc Huong dan tre mam non lam quen voi doc, viet.doc