Tin tức 

CHUYÊN ĐỀ “ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” CẤP HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018

 CHUYÊN ĐỀ “ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” CẤP HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 09 tháng 12 năm 2017, cấp học mầm non thị xã Quảng Yên tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “ xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho toàn thể 655 cán bộ giáo viên trong toàn cấp học mầm non của thị xã gồm 21 trường mầm non và 08 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

- Đợt tập huấn được tổ chức biên chế 06 lớp ( tại 06 điểm cầu);

- Lớp tập huấn đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Thái phó phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên khai mạc, chỉ đạo Hội nghị tập huấn và 02 đồng chí báo cáo viên Vũ Thanh Quyên hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, Phạm Thị Thanh Vân hiệu trưởng mầm non Hoàng Tân, đồng chí Đỗ Thị Thúy chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn trao đổi và viết thu hoạch , thảo luận nội dung “ xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”cụ thể:

+1 Lập kế hoạch giáo dục;

+ 2 Xây dựng môi trường giáo dục;

+ 3 Tổ chức hoạt động giáo dục;

+ 4 Đánh giá sự phát triển của trẻ;

+ 5 công tác phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.đồng chí Đỗ Thị Thúy chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn trao đổi và viết thu hoạch.

Qua Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức năng lực về quản lí; tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp. Phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

TH: Đỗ Thị Thúy