Tin tức - sự kiện 
Tin tức 

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP TỈNH NĂM 2020

 KHAI MẠC HỘI THI
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP TỈNH
NĂM 2020
 
    Thực hiện Công văn số 789/PGDĐT- CMMN ngày 12/11/2020 về việc triệu
tập đại biểu tham dự Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN cấp tỉnh năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập đại biểu tham dự Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh năm 2020.

   Chiều ngày 17/11/2020 (14h00’) tại hội trường tầng 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham gia khai mạc trực tuyến Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN cấp tỉnh năm 2020 với điểm cầu trung tâm tại Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các điểm cầu trong toàn tỉnh.

   Thành phần tham dự tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thĩ xã Quảng Yên gồm có:

- Bà: Nguyễn Thu Thủy - Phó trưởng PGD&ĐT;

- Bà: Đinh Thị Thanh Thùy - Cán bộ phụ trách chuyên môn cấp học mầm non;

- 22 Giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh năm 2020.

- Thành viên Ban Giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh năm 2020 cùng các đồng chí đại diện cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non.

   Hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Đây là hoạt động chuyên môn quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các Cơ sở Giáo dục Mầm non; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên mầm non rèn luyện, tự học và sáng tạo, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

TH: Nguyễn Thị Thùy