Tin tức - sự kiện 
Tin tức 

KHAI MẠC Hội thi giáo viên dạy giỏi thị xã cấp mầm non và thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non năm học 2020-2021

 KHAI MẠC
Hội thi giáo viên dạy giỏi thị xã cấp mầm non và thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non năm học 2020-2021
 
    Sáng 09/01/2021, Phòng GD&ĐT tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp thị xã. Tham gia dự thi có 291 giáo viên tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ 20 trường mầm non.
   Mỗi giáo viên tham gia dự thi sẽ thực hiện hai nội dung thi: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em trong thời gian 30 phút và tổ chức một hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.
Ngay sau khi khai mạc, giáo viên dự thi thực hiện phần thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em trong 02 ngày: ngày 09/01/2021 và ngày 10/01/2021.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thủy- Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi khai mạc và thông qua quy chế hội thi.

Phần thi tổ chức một hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường sẽ được thi tại nhà trường, nơi giáo viên công tác diễn ra từ ngày 11/01/2021 đến ngày 28/01/2021.

 Phần thi trình bày biện pháp của giáo viên

 

Công tác phòng dịch trong Khai mạc Hội thi

 

Toàn cảnh Khai mạc Hội thi:

 
TH: Đinh Thị Thanh Thùy