Tin tức 

PHÒNG CHỐNG DỊCH CHÂN TAY-MIỆNG Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

 UBND TỈNH QUẢNG NINH                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                        Quảng Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2

Số: 2515 /SGD&ĐT - GDMN

V/v: Phòng chống dịch bệnh chân -tay- miệng ở các cơ sở GDMN.

 

 

 

 

Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (TX,TP).

 

Theo thông báo của Trung tân Y tế dự phòng Tỉnh tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2011 tỉnh Quảng Ninh xuất hiện 51 ca mắc hội chứng tay - chân - miệng. Để phòng tránh dịch bệnh chân - tay - miệng Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt những nội dung sau:

- Phối hợp chặt chẽ với cơ sở Y tế trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cách phát hiện sớm và phòng chống dịch bệnh tay - chân - miệng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh có con ra lớp tại các cơ sở giáo dục mầm non.

- Kiểm tra thực hiện những quy định về vệ sinh môi trường: tăng cường tẩy uế sạch sẽ công trình vệ sinh, khu vực bếp, thu gọm rác thải và đổ đúng nơi quy định; đảm bảo vệ sinh sạch sẽ hệ thống cống rãnh thoát nước; các dụng cụ phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và đồ dùng cá nhân trẻ phải được rửa bằng xà phòng. Đảm bảo nguồn nước sạch. Lau chùi, khử trùng sàn nhà bằng xà phòng hoặc Chloramine chỗ có phân hoặc nước tiểu trẻ dây ra.

- Thực hiện nghiêm túc việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ an toàn như: Kiểm tra chặt chẽ nguồn cung cấp thực phẩm, đảm bảo thực phẩm sạch, an toàn theo quy định về vệ sinh thực phẩm; thực phẩm phải được nấu chín và lưu mẫu thức ăn đúng quy định; cung cấp đủ nước đã được đun sôi kỹ hằng ngày cho trẻ dùng.

- Giữ vệ sinh cá nhân; rửa tay bằng xà phòng cho trẻ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn; không để móng tay, móng chân dài.

- Nếu phát hiện cơ sở giáo dục mầm non có trẻ mắc hội chứng chân - tay - miệng cần cách ly ngay đồng thời báo cho cơ sở Y tế gần nhất và thông báo tới cha mẹ trẻ để có biện pháp can thiệp kịp thời, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Cán bộ quản lý giáo dục mầm non các Phòng Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, năm bắt tình hình phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở Giáo dục mầm non.

Nhận được công văn này Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ sở Y tế trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện, gửi báo cáo về Phòng Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo theo hộp thư Email: Phonggdmn.soquangninh@moet.edu.vn .

 

Nơi nhận:                                                                                                             KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                                                 (đã kí)

- Lưu VT; GDMN.                                                                                             Ngô Văn Hợi

 

Tải chi tiết công văn tại đây

 

Công văn số: 2515 /SGD&ĐT - GDMN