Tin tức 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH NĂM HỌC 2023-2024

 HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
TỈNH QUẢNG NINH NĂM HỌC 2023-2024
 
    Từ ngày 07/3/2024 - 08/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh năm học 2023-2024 tại Trường Mầm non Yên Giang và Trường Mầm non Phong Cốc, thị xã Quảng Yên.
     Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh là hoạt động chuyên môn quan trọng, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, tạo động lực phát triển sự nghiệp GDMN trên địa bàn tỉnh và của toàn Ngành; Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua chăm sóc, giáo dục trẻ; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em cho đội ngũ giáo viên mầm non; Khuyến khích cơ sở GDMN đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới và sử dụng có hiệu quả; Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với độ tuổi, phát huy tính tích cực của trẻ.
     Năm học 2023-2024, là năm diễn ra Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh theo quy định. Giáo viên tham gia dự thi tại các điểm trường trên địa bàn; số giáo viên dự thi của các huyện, thị xã, thành phố được tính 5% trên tổng số giáo viên hiện có tại địa phương.
Hình ảnh: Giáo viên dự thi phần trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở GDMN.
      Mỗi giáo viên tham gia thi thực hiện 02 nội dung: (1) Thực hành một hoạt động giáo dục (hoạt động chơi tập có chủ định đối với nhóm trẻ, hoạt động học đối với lớp mẫu giáo) theo kế hoạch giáo dục của trường đặt địa điểm thi và tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Hoạt động giáo dục tham gia hội thi của giáo viên do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bắt thăm. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian là 02 ngày trước thời điểm thi. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trước thời gian dự thi; (2) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở GDMN, nơi giáo viên đang làm việc biện pháp được lãnh đạo cơ sở GDMN xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.
Thị xã Quảng Yên là địa điểm tổ chức thi thứ 2/13 huyện, thị sau thị xã Đông Triều. Tham gia Hội thi năm nay, toàn thị xã có 31 thầy, cô giáo mầm non tiêu biểu đại diện cho hơn 600 giáo viên mầm non của thị xã, được lựa chọn từ 21 đơn vị trường học, ở cả công lập và tư thục. Kết thúc Hội thi, 31 thầy cô đã hoàn thành tốt 02 nội dung thi theo quy định.
Hình ảnh: Giáo viên dự thi phần thực hành một hoạt động giáo theo kế hoạch giáo dục của trường đặt địa điểm thi và tại thời điểm diễn ra Hội thi
Theo đánh giá sơ bộ của Ban tổ chức và Ban giám khảo, hầu hết các tiết dạy đều đảm bảo đúng theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tất cả trẻ đều được tham gia và làm chủ các hoạt động. Đa số giáo viên đã ứng dụng tương đối hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học, trình chiếu trên Powerpoint và video clip. Hầu hết các hoạt động giáo dục đều được giáo viên dự thi chuẩn bị khá công phu và chu đáo cả về cơ sở vật chất cũng như nội dung dạy, thể hiện được tính mới, sáng tạo, thiết thực về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhiều tiết dạy được tổ chức dưới dạng trò chơi, chương trình, hội thi, sân khấu hoá thu hút trẻ tham gia.
      Có thể nói, việc chuẩn bị tốt các điều kiện góp phần không nhỏ tạo nên thành công của mỗi tiết dạy. Đa số giáo viên tham gia Hội thi đều linh hoạt, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động. Qua một số hoạt động thực hành giáo dục, giáo viên khẳng định được năng lực chuyên môn của mình cũng như nét đặc trưng của người giáo viên mầm non.
Một số hình ảnh diễn ra tại Hội thi:
     Hình ảnh: Giáo viên dự thi phần thực hành một hoạt động giáo theo kế hoạch giáo dục của trường đặt địa điểm thi và tại thời điểm diễn ra Hội thi
Người thực hiện: Nguyễn Thị Huệ